Īstenotie projekti

Sākam projekta „Objekta sakārtošana pakalpojumu pieejamībai ratiņkrēslos un sasniedzamībai” īstenošanu.

Tūrisma teritorijā lai uzņemtu viesus ar kustību traucējumiem, pārvietošanās nebija iespējama bez kempinga darbinieku un pavadošo personu palīdzības. Tādējādi radās ideja par vietas pieejamības nodrošināšanu, jo interese no iedzīvotāju puses par šādu pakalpojumu ir, un cilvēki ar kustību traucējumiem jau apmeklē kempingu, tikai pakalpojumu sniegšana tajā ir limitēta un neatbilst Eiropas Savienības labajai praksei, faktiski šie viesi nevar pilnvērtīgi izbaudīt atpūtu kempingā.

Projekta ietvaros tiks attīstīta uzņēmuma infrastruktūra, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un padarot tos pieejamākus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros visa kempinga infrastruktūra, gan kempinga mājiņas īslaicīgai izmitināšanai, gan pasākumu telpa, gan karpu dīķis, gan ugunskura vietas, gan bērnu rotaļu laukums u.c. infrastruktūras objekti būs pieejami arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 13500.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Uzsākam projekta īstenošanu ” Pasākumu telpas izveide tūrisma aktivitāšu dažādošana” telpa un pirts uz pāļiem ar terasi 60 m2.

SIA “AV Apsaimniekotājs” īstenojot šo projektu būs vienīgais teritorijā esošais pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvās daudzveidīgu augstas klases aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanu gan grupām, gan individuāliem klientiem par konkurētspējīgu cenu un ar pielāgotu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. SIA “AV Apsaimniekotājs” būs vienīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā ar īpašumā esošu pasākumu telpu un pirti uz pāļiem ar terasi uz ezera. Pašlaik Mārupes novadā nav tādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kuri piedāvātu īstermiņa pasākumu telpu nomu semināriem, konferencēm u.c. līdzīgiem pasākumiem.

„Pasākumu telpas izveide tūrisma aktivitāšu dažādošana” tiek īstenots ar mērķi radīt jaunu produktu SIA ” AV Apsaimniekotājs” konkurētspējas paaugstināšanai. Sākot ar 2019. gadu uzņēmums plāno uzsākt jauna pakalpojuma sniegšanu saviem klientiem, kas līdz šim kempingā ”Karpu dīķis” nav bijis pieejams, proti, pasākumu telpa ar pirti īstermiņa noma grupām līdz 20 cilvēkiem. Projektā tiek veikta telpas būvniecība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšana. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 35000.00 EUR apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

 

Projekts „Kempinga izveide Mārupes novadā” īstenots ar mērķi attīstīt Mārupes novada vietas potenciālu, uzsākt jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Mārupes novadā, kā arī veicināt SIA “AV Apsaimniekotājs” zīmola “Karpu dīķis” atpazīstamību un Mārupes novada atpazīstamību un tūrisma potenciālu. Projekta specifiskais mērķis ir attīstīt Mārupes novadā augstas kvalitātes aktīvā tūrisma atpūtas vietu ar novadā visplašāko pakalpojumu klāstu, iekļaujot inovatīvus pakalpojumus. Projektā tiek veikta trīs kempinga namiņu būvniecība. Projektu īsteno SIA “AV Apsaimniekotājs”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 35000.00 EUR apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.