Noteikumi

Makšķerēt drīkst tikai ar speciāli iegādātām atļaujām pie pārvaldnieka.

Makšķerēšanai atļauts izmantot pludiņmakšķeri, gruntsmakšķeri vai spiningu.

Spiningot atļauts, netraucējot citiem makšķerniekiem.

Aizliegts tīrīt zivis dīķa teritorijā – tam paredzētas speciāli ierīkotas vietas.

Noķertās zivis jāuzglabā zivju uzglabāšanas tīklos.

Ugunskuru atļauts kurināt tam paredzētā vietā.

Automašīnas jānovieto pārvaldnieka norādītajā autostāvvietā.

Beidzot makšķerēt, obligāti satīrīt un sakopt makšķerēšanas vietu. Atkritumiem paredzētie konteineri atrodas pie informācijas stenda.

Pieaugušo pavadībā, bērniem līdz 12 gadu vecumam makšķerēšana par brīvu, taču jānorēķinās tikai par noķerto lomu, pēc cenrāža.

Invalīdiem (uzrādot apliecību) makšķerēšana par brīvu, jāmaksā par noķerto lomu, pēc cenrāža.

Dīķa teritorijā, bez saskaņošanas ar pārvaldnieku, dzīvniekus ievest aizliegts.

Sabiedriskās kārtības noteikumi.

1. Nav atļauts:

izmantot daudzāķu barotavas un makšķerrīkus, kuriem ir vairāk par diviem āķiem;

izmantot laivas vai citus peldlīdzekļus ārpus nomas;

makšķerēt iebrienot ūdenī;

mest karpu dīķī dažādus atkritumus;

zivju uzglabāšanai izmantot metāla tīkliņus;

peldēt dīķī kur ir aizlieguma zīmes;

bojāt teritorijas iežogojumu un apstādījumus, lauzt koku zarus;

bojāt un iznīcināt inventāru, galdus ar soliem un atkritumu urnas;

2. Līdakas drīkst ķert bez ierobežojuma, viņu svars netiek ieskaitīts kopējā lomā,
zandarti, karpas un sami, kas smagāki par 4 kg, ir jāatlaiž.

3. Makšķerēšanai iegādāto makšķerēšanas biļeti, ir obligāti jāsaglabā līdz makšķerēšanas beigām.

4. Makšķerēšanai un spiningošanai jānotiek netraucējot citiem makšķerniekiem.

5. Ugunskuru atļauts kurināt tikai tam paredzētās un norādītās vietās. Grila pagatavošanai jāizmanto metāla pārnēsājamās kastes ar kājām.

6. Transporta līdzekļi jānovieto stāvlaukumā.

7.  Pēc „Karpu dīķis KASTOS” darbinieku prasības – makšķerniekiem un apmeklētājiem ir jāuzrāda loms, makšķerēšanas rīki un iegādātā biļete.

8. Privātīpašuma neaizskaramības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai „ Karpu dīķis KASTOS” teritorijā iespējama ir videonovērošana.

9. Jautājumiem kas saistīti ar makšķerēšanu un atpūtu „ Karpu dīķis KASTOS”
Informācijas tālrunis +371 29 99 11 24

Atstājot teritoriju – noķertais loms obligāti jāuzrāda pārvaldniekam – svēršanai.

Īpašnieks atstāj sev tiesības makšķernieku (apzinātā zivs bojāšanas gadījumā) publiskot  vainīgā vārdu un uzvārdu masu saziņas līdzekļos.

Administrācija

Drošība uz ūdens

Pirms došanās ūdenī
Peldēšanās sezonu uzsāc, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi vismaz +18 grādus pēc Celsija.

Informē krastā palikušos par to, cik ilgi, cik tālu plāno peldēt un vai nirsi zem ūdens!

Vienmēr pieskatiet viens otru, lai nelaimes gadījumā varētu savlaicīgi palīdzēt!

Pirms vizināšanās ar laivu vai katamarānu– vienmēr uzvelc glābšanas vesti.

Bērni un drošība uz ūdens

Pirms ļaut bērniem doties peldēties, vecākiem jāpārbauda vai ūdenstilpnes gultne
nav bedraina – šādi jārīkojas arī jau zināmās peldvietās.

Atrodoties pie ūdens, rotaļājoties ūdens tuvumā vai peldoties, pieaugušajam vienmēr jāpaliek bērna tuvumā.

Ūdenī jāpieskata arī bērni, kuri jau labi prot peldēt – bērns savas peldēšanas
spējas var pārvērtēt, aizpeldēt par tālu vai pēkšņi nobīties.

Bērnam, kurš neprot vai mācās peldēt, atrodoties ūdenī jāvelk speciāla peldveste.

Ja bērns kopā ar pieaugušajiem dodas līdzi izbraukumā ar laivu vai plostu, obligāti
jāvelk drošības veste – tā vislabāk pasargās bērnu, ja viņš iekritīs ūdenī.

Piepūšamie peldlīdzekļi ( riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt – tikai pieaugušo uzraudzībā.

Ko drīkst, ko nedrīkst darīt peldoties?

Nedodies peldēties viens – ja radīsies problēmsituācijas, līdzās nebūs cilvēki, kas varēs palīdzēt.

Nepārvērtē savus spēkus! Dižošanās, ka vari aizpeldēt vistālāk , nav tā vērta, lai zaudētu dzīvību.

Pirms došanās ūdenī, NEKAD nelieto alkoholu, ja esi reibumā, labāk paliec krastā!

Atceries, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst tiešie esot alkohola reibumā!

Ja esi sakarsis saulē, ūdenī ej lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, kas var radīt krampjus.

Ātro palīdzību jāliek izsaukt apkārtējiem cilvēkiem, ja ir tāda iespēja. Ja esi viens, palīdzība jāsauc pašam. Telefona numurs – 113.